Cenová ponuka bezplatne

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily.

Železobetónové stropy a debnenie

Železobetónový strop sa vytvára priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstužou do debnenia. Doska sa ukladá votknutím do obvodového venca, v niektorých prípadoch do muriva. Zaliatím výstuže betónom vznikne homogénny strop, ktorý je tenší ako montovaný. Jeho najhlavnejšie výhody sú pevnosť a variabilnosť.

DEBNENIE STROPU
 
• Naša firma používa systémové debnenie DOKA, doplnené klasickým debnením. 
• Pre jednotlivé konštrukcie stavby budú na základe dokumentácie navrhnuté najvhodnejšie rozmery debnenia, vzhľadom ku geometrii konštrukcie, konštrukčnej výške a podobne. 
• Budú vybednené predpísané prestupy a kotvenia podľa projektovej dokumentácie. 
• Boky debnenia budú prevedené z malých systémových dielcov rámového debnenia alebo pomocou klasického debnenia z dosiek a väzníkov. 
• Na konkrétne konštrukcie budú spracované kladačské výkresy debnenia s posúdením únosnosti a stability. 
• Debnenie monolitických konštrukcií musí byť prevedené tak aby sa zabránilo spôsobeniu väčšej odchýlky geometrických parametrov.
• Po montáži bude debnenie výškovo zamerané a skontrolovaná stabilita a kompletnosť.

VÝSTUŽ ( ARMOVANIE ) 

• Pri ukladaní výstuže budeme dodržiavať presný technologický postup, správne poradie a počet prútov a dodržanie vzdialenosti podľa projektovej dokumentácie a statického výpočtu. 
• Na zabezpečenie krycej vrstvy výstuže sa použijú dištančné podložky.
• Po vyhotovení bude skontrolovaná oblasť s krížením a stykovaním presahu nosnej výstuže. 
• Bude zabezpečená možnosť kvalitného zhutnenia betónovej zmesi.
 
POSTUP VYHOTOVENIA: 
 
• Stavebná pripravenosť – vybudované všetky zvislé nosné konštrukcie – obvodové steny, stĺpy ( nie priečky ! ) 
• Nájom stropného debnenia
• Doprava materiálu a debnenia na stavbu
• Montáž stropného debnenia
• Dodávka a montáž výstuže ( armovanie )
• Dištančné prvky na zabezpečenie krycej vrstvy
• Armovanie ďalších priľahlých konštrukcií  (stužujúci veniec, konzola – balkón, rímsa, atika)
• Dodávka a montáž dištančných prvkov
• Dodávka betónovej zmesi
• Betónovanie stropnej dosky
• Zvibrovanie a urovnanie povrchu betónu
• Tvrdnutie a tuhnutie betónu
• Demontáž a očistenie stropného debnenia
• Odvoz debnenia zo stavby

Železobetónové stropy a debnenie
Cenova ponuka

Bezplatná cenová ponuka na Vašu stavbu

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily. Sme tu pre Vás!

1. Vyplňte formulár

Uveďte základné informácie o Vašich požiadavkách a ozveme sa Vám.

Cenová ponuka

2. Konzultácia a cenová ponuka

Spojíme sa s Vami a prejdeme si Vaše požiadavky a predstavy a spolu nájdeme najvhodnejšie riešenie. Tiež Vám vypracujeme cenovú ponuku.

3. Realizácia

Keď sa rozhodnete pre stavbu od nás, spíšeme zmluvu a pustíme sa do práce.

© 2022 Všetky práva vyhradené