Cenová ponuka bezplatne

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily.

Železobetónové stropy a debnenie

Realizujeme monolitické železobetónové stropy

Železobetónový strop sa vytvára priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstužou do debnenia. Doska sa ukladá votknutím do obvodového venca, v niektorých prípadoch do muriva. Zaliatím výstuže betónom vznikne homogénny strop, ktorý je tenší ako montovaný. Jeho najhlavnejšie výhody sú pevnosť a variabilnosť.

DEBNENIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO STROPU


• Naša firma používa systémové debnenie DOKA, doplnené klasickým debnením. 
• Pre jednotlivé konštrukcie stavby budú na základe dokumentácie navrhnuté najvhodnejšie rozmery debnenia, vzhľadom ku geometrii konštrukcie, konštrukčnej výške a podobne. 
• Budú vybednené predpísané prestupy a kotvenia podľa projektovej dokumentácie. 
• Boky debnenia budú prevedené z malých systémových dielcov rámového debnenia alebo pomocou klasického debnenia z dosiek a väzníkov. 
• Na konkrétne konštrukcie budú spracované kladačské výkresy debnenia s posúdením únosnosti a stability. 
• Debnenie monolitických konštrukcií musí byť prevedené tak, aby sa zabránilo spôsobeniu väčšej odchýlky geometrických parametrov.
• Po montáži bude debnenie výškovo zamerané a skontrolovaná stabilita a kompletnosť.

VÝSTUŽ MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO STROPU (ARMOVANIE) 

• Pri ukladaní výstuže budeme dodržiavať presný technologický postup, správne poradie a počet prútov a dodržanie vzdialenosti podľa projektovej dokumentácie a statického výpočtu. 
• Na zabezpečenie krycej vrstvy výstuže sa použijú dištančné podložky.
• Po vyhotovení bude skontrolovaná oblasť s krížením a stykovaním presahu nosnej výstuže. 
• Bude zabezpečená možnosť kvalitného zhutnenia betónovej zmesi.

POSTUP VYHOTOVENIA:
• stavebná pripravenosť – vybudované všetky zvislé nosné konštrukcie – obvodové steny, stĺpy (nie priečky!),
• nájom stropného debnenia - máme vlastné debnenie,
• doprava materiálu a debnenia na stavbu,
• montáž stropného debnenia,
• dodávka a montáž výstuže (armovanie),
• dištančné prvky na zabezpečenie krycej vrstvy,
• armovanie ďalších priľahlých konštrukcií (stužujúci veniec, konzola – balkón, rímsa, atika),
• dodávka a montáž dištančných prvkov,
• dodávka betónovej zmesi,
• betónovanie stropnej dosky,
• zvibrovanie a urovnanie povrchu betónu,
• tvrdnutie a tuhnutie betónu,
• demontáž a očistenie stropného debnenia,
• odvoz debnenia zo stavby.

 

Železobetónové stropy a debnenie
Cenova ponuka

Bezplatná cenová ponuka na Vašu stavbu

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily. Sme tu pre Vás!

1. Vyplňte formulár

Uveďte základné informácie o Vašich požiadavkách a ozveme sa Vám.

Cenová ponuka

2. Konzultácia a cenová ponuka

Spojíme sa s Vami a prejdeme si Vaše požiadavky a predstavy a spolu nájdeme najvhodnejšie riešenie. Tiež Vám vypracujeme cenovú ponuku.

3. Realizácia

Keď sa rozhodnete pre stavbu od nás, spíšeme zmluvu a pustíme sa do práce.

© 2024 Všetky práva vyhradené