Cenová ponuka bezplatne

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily.

Vsakovanie

VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Najnovšie predpisy stanovujú stavebníkom povinnosť likvidovať dažďové vody priamo na svojom pozemku vsakovaním. Ak terén neumožňuje vsakovanie, predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku, prípadne do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž.

VSAKOVACÍ BLOK

Dnes je asi najpoužívanejším riešením odvedenia daždovej vody vsakovanie pomocou vsakovacích blokov. Vsakovací blok je zariadenie určené pre plynulé, bezproblémové a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody a zároveň vylučuje zanesenie systému. Predpokladom použitia je schopnosť okolitej zeminy vsiaknuť dažďovú vodu.
 
Jednotlivé bloky sa spolu spájajú a vytvárajú tak ucelený objekt, ktorý sa nachádza pod zemou. Naša stavebná firma Vám zabezpečí návrh počtu potrebných blokov aj najvhodnejšie umiestnenie za dodržania minimálnych vzdialeností od objektov. Vsakovacie bloky majú vysokú pevnosť. Bez problémov sa nad nimi dá chodiť či parkovať automobilom. 
 
POSTUP PRI REALIZÁCII VSAKOVACÍCH BLOKOV:

  • návrh počtu a tvaru vsakovacích blokov,
  • presné vyznačenie vedenia potrubí a polohy vsakovacích boxov,
  • výkopové práce strojovo, ručné dočistenie výkopov, výškové meranie laserovým prístrojom,
  • vedenie potrubí k miestu vsakovania v spáde,
  • montáž vsakovacích boxov, obalenie geotextíliou,
  • osadenie pripravených vsakovacích boxov do pripraveného výkopu,
  • osadenie filtračno-usadzovacej šachty,
  • spätný zásyp a zhutnenie zeminy.

 

Vsakovanie
Vsakovanie pre rodinný dom Šaľa
Vsakovanie pre rodinný dom Šaľa
Vsakovanie dažďovej vody
Vsakovanie pre rodinný dom Galanta
Vsakovanie pre rodinný dom Galanta
Vsakovanie dažďovej vody
Vsakovanie pre rodinný dom Šaľa
Vsakovanie pre rodinný dom Šaľa
Vsakovanie dažďovej vody
Cenova ponuka

Bezplatná cenová ponuka na Vašu stavbu

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily. Sme tu pre Vás!

1. Vyplňte formulár

Uveďte základné informácie o Vašich požiadavkách a ozveme sa Vám.

Cenová ponuka

2. Konzultácia a cenová ponuka

Spojíme sa s Vami a prejdeme si Vaše požiadavky a predstavy a spolu nájdeme najvhodnejšie riešenie. Tiež Vám vypracujeme cenovú ponuku.

3. Realizácia

Keď sa rozhodnete pre stavbu od nás, spíšeme zmluvu a pustíme sa do práce.

© 2023 Všetky práva vyhradené