Cenová ponuka bezplatne

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily.

História

Zakladateľom spoločnosti CM-STAV-MONT s.r.o. je Ernest Czanik starší. V roku 2005 ako dlhoročný stavbyvedúci zakladá firmu s druhým konateľom Ing. Vladimírom Mrvom a synmi Ing. Ernestom Czanikom mladším a Radovanom Czanikom.

Ernest Czanik starší po ukončení štúdia pracoval ako stavbyvedúci pozemných stavieb v Bratislave, kde sa podieľal na výstavbe bytových domov od základov. V rokoch 1990-2005 pôsobil ako riaditeľ investičnej výstavby priemyselného podniku. Neskôr, v období najväčšieho rozmachu priemyselného podniku riadil investičnú výstavbu v hodnote približne 2 500 000 € a pod jeho vedením pracovalo viac ako 50 zamestnancov. Súčasťou portfólia bola aj výroba betónu – betonárka a výroba prefabrikovaných výrobkov, bariérových oplotení.

Ing. Ernest Czanik mladší je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti CM-STAV-MONT s.r.o. pôsobil od jej založenia na rôznych pozíciách, najskôr ako prípravár stavieb a rozpočtár. V roku 2014 získal kvalifikáciu na oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác pod evidenčným číslom osvedčenia AA-046. V roku 2017 vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s evidenčným číslom SKSI 13 306. V roku 2018 sa stal konateľom spoločnosti CM-STAV-MONT s.r.o.. V súčasnosti vykonáva funkciu konateľa a projektového manažéra.

 

História
Certifikáty
Certifikáty
Licencie, osvedčenia a certifikáty
Stroje a mechanizmy
Stroje a mechanizmy
Zoznam všetkých strojov, nástrojov a mechanizmov
História
História
Vznik spoločnosti
Cenova ponuka

Bezplatná cenová ponuka na Vašu stavbu

Každá stavba je jedinečná a pre vypracovanie zmysluplnej cenovej ponuky sú potrebné iné údaje. Zanechajte nám na seba kontakt a my sa s Vami spojíme, aby sme si vyjasnili potrebné detaily. Sme tu pre Vás!

1. Vyplňte formulár

Uveďte základné informácie o Vašich požiadavkách a ozveme sa Vám.

Cenová ponuka

2. Konzultácia a cenová ponuka

Spojíme sa s Vami a prejdeme si Vaše požiadavky a predstavy a spolu nájdeme najvhodnejšie riešenie. Tiež Vám vypracujeme cenovú ponuku.

3. Realizácia

Keď sa rozhodnete pre stavbu od nás, spíšeme zmluvu a pustíme sa do práce.

© 2024 Všetky práva vyhradené