CM-STAV-MONT s.r.o.

Stavebná firma,
stavby a rekonštrukcie

Späť na zoznam

Hrubá Stavba - prístavba k výrobnému závodu 800m2

Rok: 2017
Popis: Spoločnosť CM-STAV-MONT s.r.o. sa podieľala na stavbe prístavby k výrobnému závodu. Pôdorysný rozmer prístavby cca 20x40m (cca 800m2. realizované práce. debnenie, armovanie betonáž základových konštrukcií pätiek a pásov. Debnenie vystužovanie a betónovanie betónových stĺpov. Debnenie stropu, vystužovanie - armovanie stropu + betonáž stropu pre dve podlažia.


Galéria:

UkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážka