CM-STAV-MONT s.r.o.

Stavebná firma,
stavby a rekonštrukcie

Späť na zoznam

Rekonštrukcia a modernizácia Domu Smútku D. Saliby

Rok: 2011
Popis: Realizácia diela podľa Projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Dolné Saliby“ spolu financovaný : Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : EPFRV Európska investícia do vidieckych oblastí. Program rozvoj vidieka 2007- 2013 . Miesto stavby : Dolné Saliby okres Galanta. Zhotoviteľ : CM-STAV-MONT s.r.o. . Stavebné práce : Vytvorenie verejných hygienických zariadení – nové priečky, vnútorné hladké omietky, maľby stien, položenie keramickej dlažby, keramické obklady, plastové vchodové dvere, zamurovanie otvorov, kanalizácia, elektroinštalácia, vnútorné rozvody vody. Vybudovanie žumpy na odvádzanie splaškovej vody. Realizácia prístavby prístreška – Prístrešok založený na základových pásoch a pätkách z vystuženého monolitického betónu. Nosná konštrukcia prístreška pozostáva z drevených rámov, drevených nosníkov, oceľových nosníkov a oceľové väznice. Strešný plášť je navrhnutý z polykarbonátových dosiek. Fasáda – silikátová fasádna farba, vodoodpudivá, vyspravenie trhlín.


Galéria:

UkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážka