CM-STAV-MONT s.r.o.

Stavebná firma,
stavby a rekonštrukcie

Certifikáty

O vysokej kvalite, profesionalite a odbornosti svedčia aj tieto certifikáty, osvedčenia a licencie.

Okrem týchto dokumentov vás o našej kvalifikovanosti presvedčia aj zástupy spokojných zákazníkov.

Buďte aj vy jedným z nich!

Ilustračné foto

Certifikáty

1. Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky - pre činnosť STAVBYVEDÚCI s odborným zameraním POZEMNÉ STAVBY

vydané slovenskou komorou stavebných inžinierov , podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinierov
Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe a územnom plánovaní a stavebnom poriadku .

2. LICENCIA NA ZHOTOVENIE VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV
Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o.
Táto licencia potvrdzuje že firma CM-STAV-MONT s.r.o. má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality stavebných prác.
Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV .
Typ : weber. therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive

Licencia je vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným - TSÚS

3. Potvrdenie o zaškolení – pre prácu so zatepľovacími systémami Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. pre našu firmu CM-STAV-MONT s.r.o.
Typy VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV : weber therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
weber.therm flex
weber.therm clima

Účastníci zaškolenia boli teoreticky oboznámený s vlastnosťami systémov, postupom jeho realizácie a riešením detailov podľa technologického predpisu.

4. Certifikát ktorý bol udelený pre našu firmu CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti BOLIX S.A.
Za úspešné absolvovanie technického školenia v oblasti realizácie:
VONKAJŠÍCH KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV značky Bolix S, Bolix W, Bolix izo-strop, Bolix HD.
Systémov na pokládku kameňa, keramických obkladov a dlažieb, klinkeru.
Systémov renovácií a mikrobiologickej ochrany fasád Bolix Reno Term, Bolix Double Term, Bolix Complex.
Systémov renovácií balkónov a betónu.

5. Certifikát ktorý bol udelený pre zamestnanca našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti Dörken SK s.r.o. (DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort)
Za absolvovanie certifikácie Delta – Forum 2010 zameranú na spracovanie materiálov Delta pre energeticky úsporné strechy , vodotesné podstrešie, vegetačné strechy, vzduchotesné systémy.

6. Certifikát ktorý bol udelený pre zamestnanca našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti Isola Powertekk sro
Za absolvovanie školenia na ,, Ľahké strešné krytiny´´ od firmy Isola : Isola Powertekk, Isola asfaltové šindle, Isola bezpečnostný systém TopSec.

7. Certifikát ktorý bol udelený pre zamestnanca našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti Nelskamp
Za absolvovanie školenia na ,, Betónové a pálené strešné krytiny´´ od firmy Nelskamp

8. Certifikát ktorý bol udelený pre zamestnanca našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti Danfoss s.r.o.
Za absolvovanie odborných prezentácii Danfoss and Devi akadémia
9. POĎAKOVANIE od obce Dolné Saliby pre pre našu spoločnosť CM-STAV-MONT s.r.o. za úspešnú spoluprácu pri rekonštrukcii Domova Dôchodcov v Dolných Salibách

10. Potvrdenie ktoré bolo udelené pre zamestnanca našej firmy CM-STAV-MONT s.r.o. – od spoločnosti Bramac
Za absolvovanie školenia zameraného na montáž striech, krovov. Riešenia a príčiny porúch na strechách. Správne prevedenie montáže striech a strešného plášta .

11. Medzinárodne platný certifikát SPPR (spoločnosť pre projektové riadenie) stupeň D
Certifikácia umožňuje posúdiť odbornú spôsobilosť projektového manažéra, ktorý ma na starosti zákazku a peniaze. Certifikácia umožňuje overiť si skutočnosť, že príslušná osoba je odbornými kruhmi uznávaná ako odborne spôsobilý odborník na projektové riadenie.

Certifikát 2